เกี่ยวกับเรา

“อย่าคิด” ว่า…
ตัวเอง
“ไม่สำคัญ”

ภาพความ “สำเร็จที่ยิ่งใหญ่” ของทุกองค์กร เกิดจาก…จิ๊กซอว์ตัวเล็กๆ มาประกอบกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน คนกวาดพื้นหรือคนส่งของ ก็มีความสำคัญไม่แพ้ “ซีอีโอ”
คุณรุ่ง กีรติบริบูรณ์
ประธานอาวุโส

“ความรวดเร็ว” ในการตัดสินใจ “กล้าคิด กล้าทำ” คือหัวใจของความสำเร็จ

การทำธุรกิจก็เช่นกัน ถ้าคุณจะมีโอกาสสำเร็จมากกว่าคนอื่นแน่นอน
คุณโสภณ ไชยด้วง
ประธานบริหาร

“ความสามัคคี”
คือกุญแจที่ใช้ไขไปสู่
“ห้องแห่งความสำเร็จ”

หากองค์กรใดขาดความสามัคคีจะเป็นไปได้ยากที่จะพบกับความสำเร็จได้
คุณสมพงษ์ วิเชียรสรรค์
ประธานฝ่ายสมาชิกและการตลาด

“รากเหง้า
แห่งความสำเร็จ”

คือ การฝึกฝนจนชำนาญ หากคุณฝึกฝนงานพื้นฐานจนชำนาญแล้วไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่คุณก็จะนำพาพงค์กรของคุณไปพบกับ “ความสำเร็จ”
คุณบรรจบ กีรติบริบูรณ์
กรรมการผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด

“คนสำเร็จจะต้อง
ทำตามระบบ”
ต้องมีระเบียบในการทำงาน

มีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจเพื่อให้ชีวิตพบกับ “ความสำเร็จ”
คุณโรจน์ศักดิ์ กุลสังข์ทอง
ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย NYG2015 ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ทำให้ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศ ว่ามีคุณภาพสูง ทำให้เกิดความมั่นใจกับนักธุรกิจเครือข่ายที่ได้เข้ามาสัมผัส เรียนรู้กระบวนการทำงานจากประสบการณ์ตรง ว่าสามารถตอบโจทย์ ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทั้งด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน

คุณจีรศักดิ์ สงสัย
กรรมการผู้จัดการฝ่ายบุคคล
คุณพัฒวุฒิ จีระมาด
กรรมการผู้จจัดการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ

ปัจจุบัน บริษัท NYG2015 ได้รับการยอมรับว่า เป็นธุรกิจที่มียอดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศ จากการนำเสนอความแตกต่างทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดที่ว่า จ่ายง่าย ไม่ซับซ้อน ตอบสนองแนวคิดทางธุรกิจ ที่รองรับคนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ นอกจากนั้น NYG2015 ยังเปิดกว้างให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถร่วมออกแบบกระบวนการสร้างทีมงานกับบริษัทได้อย่างเต็มที่ ตามความเหมาะสมกับยุคสมัย และยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

 บริษัท NYG2015 มีการสนับสนุนให้กับสมาชิกในทุกรูปแบบ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ มีการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตรงประเด็น ชัดเจน เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกสามารทำงานได้แบบมืออาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคง ก้าวไปสู่อิสรภาพของการใช้ชีวิตกับเรา NYG2015

บริษัท นาย่า กรีน จำกัด
40/3  หมู่ 1 ต. พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

สนใจเรื่องน้ำมันงาสกัดเย็น
สอบถาม 0817075545 ค่ะ

สั่งซือ / สอบถามได้ค่ะ